Neies vun der Bibliothéik

Éischt Photoen vum Ausbau vun der Bibliothéik am Bloc C. Hei sinn déi éischt Photoen vum Ausbau vun eiser Bibliothéik vun der Schräinerei MOMA vu Biissen. Dir gesitt hei den ënneschten Deel vun der Trap fir bis erop an d’Bibliothéik ze klammen. An der Fuesvakanz gëtt de ganzen Ëmbau fäerdeg installéiert.(Photo: MOMA) Biblio 1 MOMA 20150126_155202 Moma 2 IMG_20150126_155228_-637956632

Nei Bicher an der Bibliothéik Januar 2015

Nei Bicher an der Bibliothéik Januar 2015. Et sinn 3 Bicher:

3 Erforsche deine Welt: Forschen lernen für Kinder Gebundene Ausgabe – 11. September 2014Erforsche deine Welt Cover von Anke M. Leitzgen (Autor), Lisa Rienermann (Autor, Illustrator, Cover Design)Bumm Cover 120 pt

 a 6 Bicher

Bumm:  Lesen kann gefährlich sein! Gebundene Ausgabe – Januar 2013 von Leo Timmers (Autor, Illustrator)

Erforsche deine Welt a Bumm-1 800 pt

D’Schräinerei MOMA hëllt d’Moossen fir den Ausbau vun der Bibliothéik

D’Schräinerei MOMA hëlt d’Moossen fir den Ausbau vun der Bibliothéik. Um Buedem geäit een wéi vill Plaatz d’Trap brauch, fir no uewen an d’Bibliothéik ze klammen.

 

Moma hëllt d'Moos IMG_3576 1200 pt

Bicher Cadeau offréiert vum SCRIPT 2014

 

Hei ass de Bicher Cadeau, de mer dëst Joer vun dem Bicherprojet

“Geschicht a Geschichten” vum SCRIPT offréiert kritt hun.

D’Bicher sinn lo an eiser Bibliothéik fir auszeléinen.

BICHER vum SCRPT 2014 72 dpi 1200pt

Post Navigation