Neies vun der Bibliothéik

Éischt Photoen vum Ausbau vun der Bibliothéik am Bloc C. Hei sinn déi éischt Photoen vum Ausbau vun eiser Bibliothéik vun der Schräinerei MOMA vu Biissen. Dir gesitt hei den ënneschten Deel vun der Trap fir bis erop an d’Bibliothéik ze klammen. An der Fuesvakanz gëtt de ganzen Ëmbau fäerdeg installéiert.(Photo: MOMA) Biblio 1 MOMA 20150126_155202 Moma 2 IMG_20150126_155228_-637956632

Schreibe einen Kommentar

Post Navigation